ก็ไม่ได้อยากกินหญ้าอ่อน แต่เกิดก่อน ให้ทำยังไง

ก็ไม่ได้อยากกินหญ้าอ่อน แต่เกิดก่อน ให้ทำยังไง

792,092

หือ
806,146
16
ทดสอบ
265,681
6
งิ๋งๆ
1,173,039
54