ก็ไม่ได้อยากกินหญ้าอ่อน แต่เกิดก่อน ให้ทำยังไง

1,129,927
To top