ก็ไม่ได้อยากกินหญ้าอ่อน แต่เกิดก่อน ให้ทำยังไง

ก็ไม่ได้อยากกินหญ้าอ่อน แต่เกิดก่อน ให้ทำยังไง

1,127,586
[LIKE_BUTTON]
หือ
1,414,102
16
ทดสอบ
819,687
6
งิ๋งๆ
2,096,443
54