ไหนๆ ก็ไหนๆแล้ว 3000 ก็แล้วกัน เห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งนาน

744,324 views