เวลาโดดเรียนไปไหนกันมั่งครับ?

238,898

แฉะ
แฉะ

307,299

2211
2211

292,334