เวลาโดดเรียนไปไหนกันมั่งครับ?

เวลาโดดเรียนไปไหนกันมั่งครับ?

425,719
แฉะ
619,615
12
2211
582,126
9