ความไวเป็นของปีศาจ

สัส

296,648

แฉะ
แฉะ

304,014

2211
2211

288,768