รักที่พี่เป็นทหาร แต่เกลียดที่พี่เบินไม่เป็น

รักที่พี่เป็นทหาร แต่เกลียดที่พี่เบินไม่เป็น

887,909