ประกาศ 17 ธันวา 61 เว็บน่าจะเดี้ยง

พวกมึงหาวิธีกันเอง ส่วนเว็บ xxxnaja.com คงจะเดี้ยง คลิปหายเป็นแถบๆ ถ้ายังไงแก้ไม่ได้กูคงต้องปิด แจ้งให้ทราบ ถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบ คุณติ๋มพบคุณสุภาพ… ถุ้ยยย

794,465