ผิดตามกฎหมายอาญา ม.282 วรรคแรก

ผิดตามกฎหมายอาญา ม.282 ฐานสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา…
แล้วกุไปเย็ดบนหัวพ่อมึงหรือไงเล่า หรือใครเดือดร้อน

932,373

18+
18+

777,879