ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

1,027,881

ลุงในคลิปไม่ได้กล่าวไว้ แต่โจนจันได กล่าวไว้
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

ขนอ่อน
1,260,825
138
Texture analysis
614,427
29