ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

ลุงในคลิปไม่ได้กล่าวไว้ แต่โจนจันได กล่าวไว้
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

573,167 views