ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

602,064

ลุงในคลิปไม่ได้กล่าวไว้ แต่โจนจันได กล่าวไว้
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

ขนอ่อน
788,916
138
Texture analysis
388,948
29