ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด
Download

ชีวิตต้องง่ายๆ ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด

1,288,593
ขนอ่อน
1,447,856
138
Texture analysis
673,539
29