มีกระดกก้นรับแรง

มีกระดกก้นรับแรง
มีกระดกก้นรับแรง
มีกระดกก้นรับแรง

874,863

Texture analysis
Texture analysis

368,608