สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์

สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์

376,346

สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์
สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์

Texture analysis
512,584
29