สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์

สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์
สายแว้นมาเอากันข้างเจดีย์

283,190

Texture analysis
Texture analysis

368,608