ช่วยๆ กันไป เผื่อเมียชอบ เพราะของแบบนี้มันต้องคุยกัน

ช่วยๆ กันไป เผื่อเมียชอบ เพราะของแบบนี้มันต้องคุยกัน
ถ้าเมียมันทรมานขนาดนั้นหยุดก็ได้นะ เมียใครใครก็รัก
ช่วยๆ กันไป เผื่อเมียชอบ เพราะของแบบนี้มันต้องคุยกัน

806,848 views