พวกหนึ่งก็ตามลบ พวกหนึ่งก็ตามแจก

พวกหนึ่งก็ตามลบ พวกหนึ่งก็ตามแจก

726,214

พวกหนึ่งก็ตามลบ พวกหนึ่งก็ตามแจก

ทดสอบ
1,002,739
132
ยืนเย็ด
1,195,741
235