พวกหนึ่งก็ตามลบ พวกหนึ่งก็ตามแจก

พวกหนึ่งก็ตามลบ พวกหนึ่งก็ตามแจก

2,050,091
[LIKE_BUTTON]
ทดสอบ
3,390,847
132
ยืนเย็ด
2,453,022
235