ผสานเซลล์ excel

xxxnaja-com-qbrSpmholz.jpg
ยืนเย็ด
1,189,099
233
น้ำ2
782,436
258