ทำมันทั้งสองอย่างนี้แหละ

ทำมันทั้งสองอย่างนี้แหละ

502,684

จ่ะ
จ่ะ

736,290