แอบสงสาร

24,163,451

จ่ะ

9,126,128

เต็มหน้า

5,859,689

NEW YORK 86 TIGERS

4,219,281