จะใหญ่ขนาดไหนมึงก็ต้องการรูเล็กๆ อุ่นๆ อยู่ดี

จะใหญ่ขนาดไหนมึงก็ต้องการรูเล็กๆ อุ่นๆ อยู่ดี

543,434