สวิงไม่แลก คราวหน้าไม่แน่

สวิงไม่แลก คราวหน้าไม่แน่

800,798