ห่างไปหลายวันมันจะเน้นๆ แบบนี้แหละ

ห่างไปหลายวันมันจะเน้นๆ แบบนี้แหละ
ห่างไปหลายวันมันจะเน้นๆ แบบนี้แหละ

417,667