สหายเอย ท่านแอบอยู่แถวนี้ใช่ไหม

อย่าทิ้งกุนะ
สหายเอย ท่านแอบอยู่แถวนี้ใช่ไหม
สหายเอย ท่านแอบอยู่แถวนี้ใช่ไหม

402,383