กูอยู่ห้อง จะเยกันเกรงใจกูมั่ง

กูอยู่ห้อง จะเยกันเกรงใจกูมั่ง
กูอยู่ห้อง จะเยกันเกรงใจกูมั่ง

375,933

โล
โล

433,522