ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนชอบแบบนี้

ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนชอบแบบนี้
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนชอบแบบนี้
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนชอบแบบนี้

343,213