ก็ไหนว่าไม่ได้เงี่ยนไง

ก็ไหนว่าไม่ได้เงี่ยนไง

451,159