ก็ไหนว่าไม่ได้เงี่ยนไง

ก็ไหนว่าไม่ได้เงี่ยนไง

775,234

ก็ไหนว่าไม่ได้เงี่ยนไง